SOUTĚŽ - vstupenky na Comic Con 2022!

I. Obecná ustanovení
Organizátor soutěže je MERCURY STAR s.r.o. , Bezručova 2902, Rožnov p.R., 756 61, IČO: 62300164, DIČ: CZ62300164  vedená u Krajského soudu v Ostravě C 12510/ provozovatel eshopu www.dx-racer.cz/ (dále jen „organizátor“).
Organizátor vydává tato Pravidla Soutěže (dále jen “pravidla”).
1. Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky a zašle prostřednictvím komentáře na Facebooku nebo Instagramu odpověď na soutěžní otázku.
2. Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba s místem trvalého pobytu na území České republiky nebo Slovenské republiky, která je v den přihlášení do soutěže starší patnácti (15) let a která splní stanovená Pravidla soutěže (dále jen „Soutěžící“).
3. Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.
4. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.
5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
6. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.
7. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Facebooku.

II. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů
1. Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře jako odpovědi na soutěžní otázku organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, facebookové a instagramové jméno a případně doručovací adresa) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb.
2. Přihlášením se do soutěže dle Pravidel vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a Nařízení (EU) č. 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) ode dne účinnosti GDPR, Pořadatelem jako správcem, případně dalšími osobami, se kterými jako zpracovatelem Pořadatel uzavře příslušnou smlouvu. Souhlas Soutěžící uděluje v rozsahu údajů, které má Soutěžící uvedeny ve svém facebookovém profilu, zejména jméno, příjmení, neúplná adresa bydliště (obec) a e-mail (dále jen „Osobní údaje“), a to pro účely realizace soutěže, vyhlášení výherců a předání výher, jakož i pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb Pořadatele a jiných osob tvořících s ním koncern ve smyslu příslušné právní úpravy a jejich smluvních partnerů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č.480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné, neposkytne-li je Soutěžící, nelze jej do soutěže zařadit.

III. Mechanismus soutěže a trvání.
Soutěž probíhá od 13.04. 2022 – 19.04. 2022 23:59, na facebookovém profilu DXRacer (CZ, SK) - https://www.facebook.com/DXRacer.CZ a současně také na Instagramovém profilu @dxracerczech - https://www.instagram.com/dxracerczech/ a to konkrétně pod soutěžním příspěvkem, u kterého je odkaz na tato pravidla.
Podmínky pro zařazení soutěžícího do losování o výhru:
1. Soutěžící musí  správně odpovědět na soutěžní otázku “Která filmová postava z Pána prstenů přijede na letošní Comic-Con Prague? “ prostřednictvím komentáře pod příspěvkem soutěže na Facebooku či Instagramu.
2. Každý účastník se může do soutěže zapojit pouze jedním komentářem.
Ze soutěžících, kteří splní Pravidla a podmínky soutěže, vylosuje pořadatel 3 výherce.

IV. Výhry a jejich předání
1. Výhrou v soutěži je 3x páteční vstupenka na Comic-Con Prague 2022 v hodnotě 790 Kč.
2. Každý výherce bude informován o výhře přímo pod soutěžním příspěvkem na facebookových stránkách DXRacer (CZ, SK) a také na instagramovém profilu @dxracerczech a bude mu také zaslána zpráva s informací o výhře v soutěži. Losování vítezů proběhne ve středu 20.04. 2022.
3. Výhry budou výhercům předány buď v sídle organizátora nebo budou zaslány elektronickou poštou na emailovou adresu výherce. Pokud se soutěžící o výhru do 24h od vyhlášení výsledku neozve, bude vylosován náhradní výherce.
4. Výhry nejsou soudně vymahatelné. Výhry jsou vždy uvedeny netto, po případném odvodu srážkové daně.

zoom image
V porovnávači máte 0  produkt Zobrazit
Smazat vše